Markant kvindelig matematiker og IT-pioneer bliver International Director i Zonta International

Danmarks første kvindelige matematikprofessor, Dorte Olesen fra Gentofte, er netop som den eneste skandinav blevet International Director og indtræder dermed som bestyrelsesmedlem i organisationen Zonta International der har 28.000 medlemmer fra hele verden.

Zonta i København er stolte over Dorte Olesens udnævnelse, som skyldes hendes dedikerede, målrettede og inspirerende mangeårige arbejde for ligestilling og kvinders rettigheder, herunder kampen mod børneægteskaber og for at sikre lige uddannelsesmuligheder for mænd og kvinder. Et arbejde, der nu fortsættes i den internationale bestyrelse, der skal videreudvikle Zontas samarbejde med FN-organisationer og andre ligesindede organisationer verden over.

Karrierekvinden Dorte Olesen, som har 3 børn og 2 børnebørn, har i mange år været fortaler og mentor for at få flere kvinder ind i naturvidenskab og teknik. Da hun læste matematik og fysik på Københavns Universitet var kun 8% af de fysikstuderende kvinder, og det fik hende tidligt til at indse, at en kæmpestor talentmasse gik til spilde, når piger fik at vide, at ”matematik er da vanskeligt for piger”, som Dorte Olesen flere gange hørte kammeraternes forældre sige.

Og i hendes 22 år som direktør for den landsdækkende it-pionervirksomheden Uni-C, Danmarks IT-center for uddannelse og forskning, der rullede internettet ud til danskerne for snart 30 år siden, befandt hun befandt hun sig ofte som ’ene høne i kurven’ ved større møder med danske og udenlandske it-direktører. Også i Dagbladet Politikens bestyrelse var hun i en årrække i starten af 1990erne den eneste kvinde, og det syntes hun egentlig var overraskende i lys af, at netop Politikens navnkundige kvindesideredaktør Ester Göthe, som bl.a. indlagde sig fortjeneste ved at hente Lise Nørgaard til Politiken, allerede i 1935 havde været med til at starte ligestillingsorganisationen Zonta i Danmark.

Hele karrieren har hun arbejdet i fagområder med et stort overtal af mænd, mange af dem med fordomme om hvad kvinder burde beskæftige sig med. Særlig grelt var det i starten af hendes karriere, hvor hun før sin fastansættelse på Københavns Universitet blev direkte konfronteret med ”ældre kollegaer, der stadig tænkte i baner af, at gifte kvinder jo var forsørgede og derfor ikke burde konkurrere med mænd om de relativt få faste stillinger i forskningsverdenen”.

I 1986 blev Dorte Olesen som lektor på Københavns Universitet valgt til Danmarks første kvindelige dekan i naturvidenskab. Men allerede i 1988 gik karrieren videre, da hun blev hentet til Roskilde Universitet som Danmarks første kvindelig matematikprofessor. I dag er hun glad for at Kathrine Krogh Andersen i 2020 endelig har gjort hende selskab som den anden kvindelige dekan for naturvidenskab i Danmark. At have kvinder med i ledelsen indenfor naturvidenskab og teknik ser Dorte Olesen som afgørende for, at et større antal piger finder vej ind i disse uddannelser.

Forud for udnævnelsen har Dorte Olesen de seneste to år været Governor for de lidt over 1000 medlemmer i Zonta i Danmark, Norge, Island og Litauen, og i 2019 fejrede man organisationens 100-års jubilæum med en stor konference i København, hvor bl.a. fhv. udviklingsminister Ulla Tørnæs modtog en pris for sit arbejde for kvinders ligestilling verden over.

Som præsident for Zonta Klubben København I var hun i år 2000 med til at bringe en ny skulptur ind i det københavnske bybillede, nemlig den italienske billedhugger Lydia Cottones smukke skulptur af lava fra vulkanen Vesuv, som står ved Søerne skråt overfor Dannerstiftelsen. Og lige nu er hun igen aktiv i bylivet som en af arrangørerne af en stor udstilling i Rundetaarn om videnskabsmanden og kulturpersonligheden H.C. Ørsted, der for præcis 200 år siden i juli 1820 påviste den sammenhæng mellem elektricitet og magnetisme, som har dannet grundlag for hele det moderne samfunds mulighed for at føre elektricitet ud til alle hjem og arbejdspladser. Hun er nemlig også præsident for Selskabet for Naturlærens Udbredelse, der blev stiftet af H.C. Ørsted i 1824 og som den dag i dag formidler viden om de nyeste tekniske og naturvidenskabelige opdagelser. Og som allerede i Ørsteds tid var åbent for ”tilhørere af begge køn”.

 

Se også artiklen fra Børsen

Fhv uddannelseschef, cand.mag. Elsebeth Lauridsen, Farum, fylder den 29. august 70 år.

Elsebeth Lauridsen er født og opvokset i København og efter en flot studentereksamen fra Efterslægtsselskabets Skole i 1969 kastede hun sig ud i et af Københavns Universitets mest krævende humanistiske studier, nemlig tysk som hovedfag. Hun blev cand.mag. i tysk og dansk fra Københavns Universitet i 1978, og havde allerede siden 1972 undervist i tysk på Københavns Kommunes Forberedelseskursus i Hindegade. Voksenuddannelse fascinerede hende, så hun fortsatte efter sit gymnasiepædagogikum med at undervise i både tysk og dansk på Forberedelseskurser i Hvidovre, Rødovre og Albertslund, og tog i 1988 også en merkonomuddannelse i ledelse og virksomhedsorganisation. Dette førte til en livslang karriere med både underviser- og lederjobs på VUC Hvidovre- Amager, det nuværende KBHSYD HF og VUC, hvor hun fra 2006-2015 endte med at være uddannelseschef for hf

Samtidig engagerede hun sig også i mange år i studievejledning og blev en af pionererne i brug af it i undervisningen. Dette førte til en vigtig rolle i udviklingen af Undervisningsministeriets  pædagogiske IT-kørekort for gymnasielærere, hvor hendes særlige baggrund fra voksenuddannelse var central – dette kørekort var jo netop videreuddannelse for voksne. Fra 2000-2003 tog hun selv en Mastergrad i IT og pædagogik på Dansk Institut for Gymnasiepædagogik og blev koordinator for Københavns Amts digitale materialeudviklingsprojekt for VUC og med til pædagogiske projekter for Syddansk Universitet, Fyns Amt og Undervisningsministeriet.

Efter sin pensionering fra VUC Hvidovre-Amager gik Elsebeth Lauridsen aktivt ind i frivilligt arbejde som aktivitetsleder i Røde Kors i Furesø, hvor hun 2015-17 sammen med Kaja Pihl bl.a. havde ansvaret for at tildele de mange nyankomne flygtninge en ven eller en familie i kommunen og afholde arrangementer for flygtningene og deres frivillige. Fra 2017 har hun været frivillig kustode på Immigrantmuseet i Farum og frivillig mentor i Furesø kommune for unge med behov for støtte til at komme videre i enten arbejde eller uddannelse.

Uddannelse har altid været en hjertesag for Elsebeth Lauridsen, og dette førte hende også for 20 år siden naturligt ind i den internationale organisation Zonta, der arbejder for lige rettigheder og muligheder for kvinder verden over – hvilket ikke mindst handler om, at alle piger og kvinder får mulighed for en uddannelse. På internationalt plan arbejder Zonta sammen med FN-organisationerne UNICEF og UNFPA i nogle store projekter for at nedbringe antallet af børneægteskaber – en af de virkelige stopklodser for pigers uddannelse – og for at sikre pigerne på Madagascar en skolegang.

Elsebeth Lauridsen er medlem af Danmarks største og ældste Zonta klub, København I, der er en af 5 storkøbenhavnske Zonta-klubber, der hvert år holder større fundraising-events bl.a. for at kunne støtte de store internationale projekter med at nedbringe antallet af børneægteskaber og sikre piger verden over en uddannelse. Klubben støtter også Bydelsmødrenes arbejde i Danmark. Hun var klubpræsident fra 2012-14 og sad inden da i mange år i bestyrelsen, først som sekretær og senere som vicepræsident, og i dag er hun aktiv i klubbens programudvalg.

Elsebeth Lauridsen har i mange år boet i Farum med sin mand Ole, der er civilingeniør, og familien omfatter også to nu voksne børn, Christian og Louise, der begge er gift og har to børn. Så der er også ofte bud efter mormor/farmor hos de unge familier i København og Limhamn.

 

 

Danmarks største Zonta klub får ny præsident

 

Vinimportør Annelise Ladegourdie fra Ladegourdie Vinimport i Nærum tiltræder nu som ny præsident for Danmarks største Zonta klub, København I, der er en del af det internationale ligestillings- og businessnetværk Zonta International. Annelise Ladegourdie er 2. generation i Ladegourdie Vinimport og er kendt for at tage nye initiativer i vinbranchen, blandt andet for hendes vinskole ”Qvinde, kend din vin”.

Annelise Ladegourdie, overtog i 1998 firmaet Ladegourdie Vinimport efter sin franske far, Cyril Ladegourdie, og sin danske mor, Ane, og har videreudviklet firmaet og dets portefølje, så det nu primært arbejder med at dække erhvervskunders totale vinforbrug. Hun har yderligere som den første i vinbranchen taget FN Verdensmålene til sig som en aktiv del af virksomhedens CSR-politik, der omfatter verdensmålene 12, 17 og 5 hvor sidstnævnte omhandler ligestilling.

Zonta København I er, med sine 45 medlemmer fra en bred vifte af erhverv, den største af de 21 Zonta klubber fordelt over hele Danmark, og her som overalt i landet sker der en aktiv indsats for at fremme kvinders status, både lokalt og internationalt. Klubben søger også at fremme unge kvinders interesse og muligheder både for at yde en frivillig indsats og for at påtage sig lederposter, bl.a. ved at give legater til unge mellem 16-19 år, der gør en frivillig indsats, og til fremragende kvindelige business-studerende.

Annelise har selv erfaringer med at være kvinde i en mandsdomineret verden og siger om sine første år i branchen: ”I starten måtte jeg kæmpe en del for at få respekt, da det gik op for mig at jeg ufrivilligt havde meldt ind i en ’mandeklub’. Når jeg deltog i vinarrangementer for branchefolk, blev jeg mødt med stilhed og jeg blev ignoreret når jeg udtalte mig om vin. Jeg lignede jo ikke en, der havde forstand på vin. Jeg var jo en kvinde.”.

Zonta arbejder globalt for kvinders ligestilling og for at forbedre kvinders vilkår via uddannelse og projekter. Om sit engagement i Zonta siger Annelise Ladegourdie:  ”Jeg har været med i Zonta siden 2008 og jeg bliver inspireret af at arbejde sammen med andre travle kvinder, som bruger fritid til at fremme ligestilling verden over. Zonta arbejder sammen med UNICEF og UNFPA for at afskaffe børneægteskaber og sikre alle piger en uddannelse, og vores lokale projekter støtter blandt andet Bydelsmødrene og Oceans of Hope”.

Internationalt har Zonta projekter i samarbejde med UNICEF og UNFPA i Afrika, Indien og Nepal, hvor man bekæmper børneægteskaber og på Madagaskar, hvor man hjælper pigerne til at blive i skole.

Hun har i 12 år været aktiv i Zonta, og overtager nu roret, hvor hendes klare mål som siddende præsident er at tiltrække yngre erhvervsaktive kvinder og at sikre klubbens fortsatte trivsel. ”Jeg ser frem til sammen med klubbens medlemmer at gennemføre igangværende projekter og udbrede kendskabet til det kæmpe arbejde, der bliver gjort i Zonta International for at forbedre kvinders situation” siger Annelise Ladegourdie.

Mere om Zonta i Danmark og København I findes på www.zonta.dk

Yderligere oplysninger kan fås hos Annelise Ladegourdie, info@ladegourdie.dk (og på hjemmeside: www.ladegourdie.dk)

 

Se også nedenstående omtale i medierne:

Villabyerne

Børsen

Kristeligt Dagblad

 

Helle Neerstrand Rasmussen fylder år!

Senior Consultant Helle Neerstrand Rasmussen, Amager, fylder 40 år den 9. juni.

Helle Neerstrand Rasmussens internationale orientering begyndte, da hun i stedet for at fortsætte i 2. g på Marselisborg Gymnasium i 1997 tog til Lester B. Pearson United World College (UWC) på Vancouver Island i Canada, hvor hun blev en af 200 elever fra 80 forskellige lande. I 1999 fik hun sin Internationale studentereksamen og tilbage i Danmark tog hun året efter en HH fra Aarhus Handelsskole. Derefter gik turen til en engelsksproget uddannelse på Handelshøjskolen i Aarhus, dog med udveksling til Hawaii Pacific University hele efteråret 1992. Efter Bachelorgraden i Business Administration læste hun videre i Aarhus til cand.merc. i Finance and International Business, og her tilbragte hun efteråret 2004 ved Royal Melbourne Institute of Technology. Efter uddannelsen flyttede hun i 2006 til København for at blive Controller hos CMC Biologics A/S i Søborg, og to år efter skiftede hun til Rambøll. Det viste sig, at Rambøll i den grad kunne bruge hendes internationale orientering og beherskelse af flere sprog, og siden 2012 har hun medvirket til at implementere Rambølls nye globale økonomisystem på tværs af organisationen med rejser til Sverige, Norge, Finland, UK, Tyskland, Rumænien, USA, Dubai, Singapore. Faktisk spøger hun med, at hendes ældste søn Aske nåede at besøge 8 lande før han blev født.

Sideløbende med studier og karriere har Helle Neerstrand også engageret sig i frivilligt arbejde, i Network for United World Colleges og studenterorganisationen AIESEC, og som koordinator for Dansk Flygtningehjælps Indsamling på Amager indtil 2015. Fra 2013 har hun været aktiv med  frivilligt arbejde i Zonta International, der er en international NGO med fokus på lige rettigheder til kvinder verden over og mange globale projekter sammen med UN Women. Som medlem af Danmarks ældste og største Zonta klub, København I, har Helle Neerstrand Rasmussen bl.a. medvirket til at synliggøre klubbens arbejde, også på de digitale medier, og hun er stolt over at være 4. generation i sin familie, der er med i Zonta – første generation var hendes oldemor Astrid Kirketerp-Møller, der i 1937 var med til at starte Aalborg Zonta og anden generation hendes mormor Kirsten Sparre Andersen, der i 1978 var med til at starte Zonta København II. Hun bruger cyklen som transportform gerne også til børnenes svømning og bow spring yoga, og så holder hun og hendes mand og 2 børn også af at rejse privat, så det ikke kun er mor på forretningsrejser, der besøger nye lande.

19-årig Thea Schwartzkopff fra Birkerød får YWPA legat fra Zonta København I

 

19-årige Thea Schwartzkopff fra Birkerød Gymnasium er dette års modtager af det prestigefyldte ”Young Women in Public Affairs” legat på 3.000 DKK fra Danmarks største og ældste Zonta klub, København I.

Thea modtager dette legat for sin evne til at kombinere sine studier med et dybt engagement i sin skole og i samfundet omkring hende. Hun arbejder i Birkerød med projekter der skal fremme unges mentale sundhed, og har lagt en stor indsats i at medvirke til planlægning af Dansk Røde Kors’ sommer camp for unge børn, Sej Sommer.  På Birkerød Gymnasium har Thea været Deputy Secretary General i deres store Model United Nations Conference, der engagerede 400 elever, og har været stærkt medvirkende til det store skolebal med 1100 delatgere samt initieret tiltag vedrørende unges mentale helbred på institutionen.

Thea bor i Birkerød, men har tredobbelt statsborgerskab i både Danmark, USA og Canada. Hun har taget sin internationale studentereksamen med et ovenud flot resultat her i 2019, og planlægger nu et sabbatår med frivilligt arbejde, før hun går videre med studier enten i Danmark eller i udlandet.

“Thea er et forbillede for alle unge kvinder, og bevis for, at man kan være stærk akademisk og samtidigt engageret i samfundet omkring sig. Hun deltager aktivt lokalsamfundet og på sit gymnasium, og det er dejligt at kunne være med til at give en sådan ung kvinde en anerkendelse,” siger Biola Reuther, der er i spidsen for det udvalg der har udpeget Emilie som vinder af legatet.

Zonta er et internationalt netværk af kvinder i selvstændige stillinger, der arbejder sammen med det overordnede mål at styrke kvinders juridiske, politiske, økonomiske, uddannelses-, sundheds- og arbejdsmæssige status. Zonta samarbejder bl.a. med FN om at udføre projekter til bedring af kvinders sundhed og uddannelse. Zonta er repræsenteret i 64 lande. I Danmark findes der 22 Zonta klubber, heraf 12 på Sjælland – de 5 i Storkøbenhavn, 1 i Hillerød, 1 i Næstved, 1 i Køge, 1 i Roskilde, 1 i Greve, 1 i Holbæk og 1 i Slagelse (Vestsjælland).

Se også indlæg i pressen forneden:

Kristeligt dagblad

Rudersdal Avisen

Politikken

Jyllandsposten

Frederiksborgs Amts Avis

Børsen

Berlingske

Tina Ortmann Abildgaard fylder 50 år!

Ejendomsmægler og valuar Tina Ortmann Abildgaard, Charlottenlund, fylder den 16. juli 50 år. Hun gør ikke normalt meget væsen af sig selv, men indimellem kan man pludselig møde hendes foto bag på en bus i Storkøbenhavn, hvor hun smilende forklarer, at hun med sine mange års erfaring hurtigt kan sælge ens bolig. Og det er bestemt ikke nogen overdrivelse, at hun har mange års erfaring – faktisk har hun været i branchen siden 1987, altså i mere end 30 år. Efter skolegangen på Ordrup Skole gik vejen til ejendomsmæglerbranchen over Lyngby Handelsskole, og allerede i 1987 begyndte hun hos EDC Hjorth på Ordrupvej. Her har hun lige siden gjort en kæmpeindsats for at formidle boliger i hele Gentofte og omegn, og det er lykkedes hende rigtig godt. Hun ejer og driver i dag hele fire EDC Hjort butikker, i Charlottenlund, Hellerup, Lyngby og Bagsværd, samt et erhvervscenter.

Tina Ortmann er en uhyre flittig person, som udover at engagere sig i mange professionelle fora også er med til at støtte lige rettigheder og muligheder for kvinder over hele verden. I fritiden er hun et meget aktivt medlem af Danmarks største og ældste Zonta klub, København I, der siden 1935 indenfor rammerne af den internationale NGO Zonta International har arbejdet for kvinders ligestilling både her i Danmark og i resten af verden. I dag støtter Zonta store projekter mod børneægteskaber i Afrika og Indien ledet af FN, ligesom man hjælper syriske flygtningekvinder i Jordan  og skolepiger på Madagascar med at få en ordentlig uddannelse. Tina er en ildsjæl, der gerne hjælper til både med praktiske opgaver og i ledelsen af Zonta klubben, hvor hun har siddet i klubbens bestyrelse og en række udvalg. Således var hun også stærkt medvirkende til at få gang i det store genbrugs-loppemarked, som Zonta holder i Skovshoved Havn i forbindelse med Gentoftes Fest og Kulturdage. Her i efteråret 2019 fylder den internationale organisation Zonta 100 år, og i den forbindelse holdes en nordisk konference i København, hvor man gør status for opnåede resultater og hvad der endnu mangler at blive gjort, før kvinder globalt har fået de samme rettigheder og muligheder som mændene. Også her kan man forvente at se Tina som en aktiv deltager, der generøst stiller op, når der er brug for hende. På den vigtige hjemmefront er Tina gift med  Keld Abildgaard, der er arbejdende bestyrelsesformand i ejendomsmæglerfirmaet, og sammen har de i alt fire børn i alderen 19-24 år, samt hunden Maui, som Tina gerne går lange ture med. Det kan man også indimellem se et billede af bag på en bus.

Se indlæg i pressen forneden:

50 år (e743ca92)

Fødselar kæmper for kvinders rettigheder (e743c84f)