Legater

I Zonta klub København I uddeler vi hvert år 3 legater.

1 Jane M. Klausman Women in Business legat

Klubbens legat er på 3.000 kr. og bliver man tildelt dette går man videre til distriktets udvælgelse og evt. til den internationale uddeling, som beskrevet her på siden.

2 Young Women in Public Affairs Award

Klubbens legat er på 3.000 kr. og bliver man tildelt dette går man videre til distriktets udvælgelse og evt. til den internationale uddeling, som beskrevet her på siden.

3 Women in Technology Scholarship

Denne pris (scholarship) kan søges af dygtige kvinder, der studerer eller arbejder inden for informationsteknologi, datalogi eller relaterede teknologiske områder. Prisen gives til kvinder, der har et fremragende potentiale, og som via prisen vil kunne opnå øget uddannelse, karrieremuligheder eller ledende roller inden for det informationsteknologiske område.

Der uddeles årligt priser på:

  • 3.000 kr. til den bedste ansøger i Zonta-klub København I
  • 2.000 USD til den bedste ansøger i Zonta Distrikt 13 (Danmark, Island, Litauen, Norge)
  • 8.000 USD til de seks bedste ansøgere på verdensplan.

Ansøgningsskema 

Hvis du ønsker at ansøge om disse legater, skal du kun indsende én ansøgning til en dansk Zonta-klub. Du finder ansøgningsskemaet her. Ansøgningsskemaet har en vejledning og en email-adresse (yvodittrich@gmail.com), som du skal sende det udfyldte ansøgningsskema til. Det er vigtigt, at du udfylder ansøgningsskemaet, som angivet i vejledningen samt i ansøgningen beskriver dine studie- eller arbejdsmæssige mål, og hvordan Women in Technology Scholarship vil kunne hjælpe dig med at nå dine mål.

Denne Zonta-pris er helt ny og uddeles for første gang i 2019 for at medvirke til at skabe en verden, hvor kvinder og mænd er lige repræsenteret og har lige muligheder for at have en aktiv rolle i informationsteknologi og teknologisk udvikling.

Kontakt Biola Akinde i projektudvalget, hvis du ønsker at høre mere om hvordan du ansøger om et af klubbens legater.

 

Du kan læse mere om legaterne her:

Amelia Earhart Fellowships
30 internationale legater på 10.000 USD til kvinder, der efter universitetseksamen
fortsætter studier i aerospace relaterede videnskaber og ingeniørvidenskaberne.

Jane M. Klausman Women in Business legater
32 distriktspriser på hver 2.000 USD, og 6 internationale priser på hver 8.000 USD.
Legaterne gives til dygtige, ambitiøse og målrettede studerende, der er på mindst 2. år
af en videregående businessuddannelse, men endnu ikke færdige med deres Master
grad.

Young Women in Public Affairs Awards
32 distriktspriser på hver 1.500 USD og 10 internationale priser på hver 4.000 USD hvert år. Priserne tildeles unge kvinder i ungdomsuddannelserne, der har vist lederevner i skole, lokalsamfund eller organisationer.

Women in Technology Scholarship
32 distriktspriser på hver 2.000 USD og 6 international priser få hver 8.000 USD hvert år. Priserne kan søges af kvinder, der studerer eller arbejder inden for informationsteknologi, datalogi eller relaterede teknologiske områder. Priserne gives til kvinder, der har et fremragende potentiale, og som via prisen vil kunne opnå øget uddannelse, karrieremuligheder eller ledende roller inden for det informationsteknologiske område.

Læs mere om Zontas legater her