Markant kvindelig matematiker og IT-pioneer bliver International Director i Zonta International

Danmarks første kvindelige matematikprofessor, Dorte Olesen fra Gentofte, er netop som den eneste skandinav blevet International Director og indtræder dermed som bestyrelsesmedlem i organisationen Zonta International der har 28.000 medlemmer fra hele verden.

Zonta i København er stolte over Dorte Olesens udnævnelse, som skyldes hendes dedikerede, målrettede og inspirerende mangeårige arbejde for ligestilling og kvinders rettigheder, herunder kampen mod børneægteskaber og for at sikre lige uddannelsesmuligheder for mænd og kvinder. Et arbejde, der nu fortsættes i den internationale bestyrelse, der skal videreudvikle Zontas samarbejde med FN-organisationer og andre ligesindede organisationer verden over.

Karrierekvinden Dorte Olesen, som har 3 børn og 2 børnebørn, har i mange år været fortaler og mentor for at få flere kvinder ind i naturvidenskab og teknik. Da hun læste matematik og fysik på Københavns Universitet var kun 8% af de fysikstuderende kvinder, og det fik hende tidligt til at indse, at en kæmpestor talentmasse gik til spilde, når piger fik at vide, at ”matematik er da vanskeligt for piger”, som Dorte Olesen flere gange hørte kammeraternes forældre sige.

Og i hendes 22 år som direktør for den landsdækkende it-pionervirksomheden Uni-C, Danmarks IT-center for uddannelse og forskning, der rullede internettet ud til danskerne for snart 30 år siden, befandt hun befandt hun sig ofte som ’ene høne i kurven’ ved større møder med danske og udenlandske it-direktører. Også i Dagbladet Politikens bestyrelse var hun i en årrække i starten af 1990erne den eneste kvinde, og det syntes hun egentlig var overraskende i lys af, at netop Politikens navnkundige kvindesideredaktør Ester Göthe, som bl.a. indlagde sig fortjeneste ved at hente Lise Nørgaard til Politiken, allerede i 1935 havde været med til at starte ligestillingsorganisationen Zonta i Danmark.

Hele karrieren har hun arbejdet i fagområder med et stort overtal af mænd, mange af dem med fordomme om hvad kvinder burde beskæftige sig med. Særlig grelt var det i starten af hendes karriere, hvor hun før sin fastansættelse på Københavns Universitet blev direkte konfronteret med ”ældre kollegaer, der stadig tænkte i baner af, at gifte kvinder jo var forsørgede og derfor ikke burde konkurrere med mænd om de relativt få faste stillinger i forskningsverdenen”.

I 1986 blev Dorte Olesen som lektor på Københavns Universitet valgt til Danmarks første kvindelige dekan i naturvidenskab. Men allerede i 1988 gik karrieren videre, da hun blev hentet til Roskilde Universitet som Danmarks første kvindelig matematikprofessor. I dag er hun glad for at Kathrine Krogh Andersen i 2020 endelig har gjort hende selskab som den anden kvindelige dekan for naturvidenskab i Danmark. At have kvinder med i ledelsen indenfor naturvidenskab og teknik ser Dorte Olesen som afgørende for, at et større antal piger finder vej ind i disse uddannelser.

Forud for udnævnelsen har Dorte Olesen de seneste to år været Governor for de lidt over 1000 medlemmer i Zonta i Danmark, Norge, Island og Litauen, og i 2019 fejrede man organisationens 100-års jubilæum med en stor konference i København, hvor bl.a. fhv. udviklingsminister Ulla Tørnæs modtog en pris for sit arbejde for kvinders ligestilling verden over.

Som præsident for Zonta Klubben København I var hun i år 2000 med til at bringe en ny skulptur ind i det københavnske bybillede, nemlig den italienske billedhugger Lydia Cottones smukke skulptur af lava fra vulkanen Vesuv, som står ved Søerne skråt overfor Dannerstiftelsen. Og lige nu er hun igen aktiv i bylivet som en af arrangørerne af en stor udstilling i Rundetaarn om videnskabsmanden og kulturpersonligheden H.C. Ørsted, der for præcis 200 år siden i juli 1820 påviste den sammenhæng mellem elektricitet og magnetisme, som har dannet grundlag for hele det moderne samfunds mulighed for at føre elektricitet ud til alle hjem og arbejdspladser. Hun er nemlig også præsident for Selskabet for Naturlærens Udbredelse, der blev stiftet af H.C. Ørsted i 1824 og som den dag i dag formidler viden om de nyeste tekniske og naturvidenskabelige opdagelser. Og som allerede i Ørsteds tid var åbent for ”tilhørere af begge køn”.

 

Se også artiklen fra Børsen