Fhv uddannelseschef, cand.mag. Elsebeth Lauridsen, Farum, fylder den 29. august 70 år.

Elsebeth Lauridsen er født og opvokset i København og efter en flot studentereksamen fra Efterslægtsselskabets Skole i 1969 kastede hun sig ud i et af Københavns Universitets mest krævende humanistiske studier, nemlig tysk som hovedfag. Hun blev cand.mag. i tysk og dansk fra Københavns Universitet i 1978, og havde allerede siden 1972 undervist i tysk på Københavns Kommunes Forberedelseskursus i Hindegade. Voksenuddannelse fascinerede hende, så hun fortsatte efter sit gymnasiepædagogikum med at undervise i både tysk og dansk på Forberedelseskurser i Hvidovre, Rødovre og Albertslund, og tog i 1988 også en merkonomuddannelse i ledelse og virksomhedsorganisation. Dette førte til en livslang karriere med både underviser- og lederjobs på VUC Hvidovre- Amager, det nuværende KBHSYD HF og VUC, hvor hun fra 2006-2015 endte med at være uddannelseschef for hf

Samtidig engagerede hun sig også i mange år i studievejledning og blev en af pionererne i brug af it i undervisningen. Dette førte til en vigtig rolle i udviklingen af Undervisningsministeriets  pædagogiske IT-kørekort for gymnasielærere, hvor hendes særlige baggrund fra voksenuddannelse var central – dette kørekort var jo netop videreuddannelse for voksne. Fra 2000-2003 tog hun selv en Mastergrad i IT og pædagogik på Dansk Institut for Gymnasiepædagogik og blev koordinator for Københavns Amts digitale materialeudviklingsprojekt for VUC og med til pædagogiske projekter for Syddansk Universitet, Fyns Amt og Undervisningsministeriet.

Efter sin pensionering fra VUC Hvidovre-Amager gik Elsebeth Lauridsen aktivt ind i frivilligt arbejde som aktivitetsleder i Røde Kors i Furesø, hvor hun 2015-17 sammen med Kaja Pihl bl.a. havde ansvaret for at tildele de mange nyankomne flygtninge en ven eller en familie i kommunen og afholde arrangementer for flygtningene og deres frivillige. Fra 2017 har hun været frivillig kustode på Immigrantmuseet i Farum og frivillig mentor i Furesø kommune for unge med behov for støtte til at komme videre i enten arbejde eller uddannelse.

Uddannelse har altid været en hjertesag for Elsebeth Lauridsen, og dette førte hende også for 20 år siden naturligt ind i den internationale organisation Zonta, der arbejder for lige rettigheder og muligheder for kvinder verden over – hvilket ikke mindst handler om, at alle piger og kvinder får mulighed for en uddannelse. På internationalt plan arbejder Zonta sammen med FN-organisationerne UNICEF og UNFPA i nogle store projekter for at nedbringe antallet af børneægteskaber – en af de virkelige stopklodser for pigers uddannelse – og for at sikre pigerne på Madagascar en skolegang.

Elsebeth Lauridsen er medlem af Danmarks største og ældste Zonta klub, København I, der er en af 5 storkøbenhavnske Zonta-klubber, der hvert år holder større fundraising-events bl.a. for at kunne støtte de store internationale projekter med at nedbringe antallet af børneægteskaber og sikre piger verden over en uddannelse. Klubben støtter også Bydelsmødrenes arbejde i Danmark. Hun var klubpræsident fra 2012-14 og sad inden da i mange år i bestyrelsen, først som sekretær og senere som vicepræsident, og i dag er hun aktiv i klubbens programudvalg.

Elsebeth Lauridsen har i mange år boet i Farum med sin mand Ole, der er civilingeniør, og familien omfatter også to nu voksne børn, Christian og Louise, der begge er gift og har to børn. Så der er også ofte bud efter mormor/farmor hos de unge familier i København og Limhamn.