Projekter

Klubbens projektemne for 2014- 2016 har været “Mønsterbrydere”. I den forbindelse har vi støttet forskellige formål, og uddelt følgende:

2015 donationer og priser

40.708 kr til Zonta International projekter
4.950 kr til nødhjælpsarbejde ifm jordskælv i Nepal
2.000 kr til gruppen Supermums, Kringlebakken
24.599 til Reden Kbh, projekt til forebyggelse af gråzoneprostitution blandt unge
1.000 kr, YMPA Kbh I vinder, Sofie Poulsen
10.000 kr, Opmuntringspris til Lisbeth Sagen, Musik BeRiget
10.000 kr, Årets Kvindepris, uddelt til Helle Thorning-Schmidt. (Kvindeprisen 2015 blev doneret videre til Reden Kbh)

2014 donationer og priser

11.070 kr til Zonta International projekter
10.000 kr, Årets Kvindepris, uddelt til Børneadvokat Gry Rambusch
3.000 kr, YMPA Kbh I vinder, Rikke Regitze Noehr Nielsen
15.000 kr, Påskønnelseslegat
1.000 kr ekstra donation til ZI i Maria Østergaards navn.

_____________________________________________

 

Forebyggelse af prostitution & gråzoneprostitution blandt unge

Zonta København I indsamler i forbindelse med fejring af vores 80 års fødselsdag og 100-året for kvinders valgret i Danmark penge til projektet “Forebyggelse af prostitution og gråzoneprostitution blandt unge”.

Der har været en del debat omkring unge, der bytter sex for gaver og penge – den såkaldte gråzoneprostitution eller  sugardating  . Psykologer frygter for de unge pigers mentale helbred, og politikerne har lovet handling.  Det kan være unge piger helt ned i 13-14 års alderen, som i bytte for seksuelle ydelser får hash, mad, tøj, en seng at sove i, omsorg, anerkendelse og lignende.

Projektet administreres af Reden København, og målet er, at de unge har mulighed for at tage et informeret valg og indtage en personlig holdning til prostitution, samt at professionelle voksne, som er i berøring med unge, får redskaber til at håndtere problematikken. Derudover er målet, at unge i prostitution og gra°zoneprostitution kan fa° professionel rådgivning til at komme ud af prostitution/gra°zoneprostitution, samt fa° bearbejdet de eventuelle skadevirkninger, som prostitutionen har medført.

Se også: http://redenkoebenhavn.dk/content/projekter-i-reden-københavn

Alle donationer indsamlet i forbindelse med Zonta København I 80 års fødselsdag går ubeskåret til dette projekt.
Donationer bedes indsat på reg. nr. 5501 konto nr. 8860 019 702 eller overføres via mobile Pay til 28569961. Angiv venligst “Donation Reden” i meddelelsesfeltet.

 

Projekter i Zonta København 1 i perioden 2010- 2014

Det overordnede tema for klubprojektet i 2010-2012 var “kvinder og integration”. Fra 2013-2014 er temaet “mønsterbrydere”.

På årsmødet 2010 vedtog man at støtte Verdens Kulturcenter med 10.000 kr. Projektleder Alma B. Andersen havde designet et program for veluddannede udenlandske kvinder med det formål at give dem mulighed for at udnytte deres medbragte kompetencer og give dem en chance for ad den vej at blive integreret i det danske samfund. Projektet hed ”Kvinder som undervisere”, og på et af vores klubmøder fortalte Alma B. Andersen om de 5 seminarer, der var afholdt takket været vores økonomiske hjælp. Disse kvinder havde fået deres selvtillid tilbage og var så småt begyndte at bruge den indhøstede erfaring til selv at stable små seminarer på benene til hjælp for andre ligestillede kvinder med indvandrerbaggrund. I 2011 besluttede vi så at støtte med yderligere 10.000 kr.

I 2012 havde vi en større sum penge til rådighed og valgte blandt indkomne ansøgninger atter at støtte Verdens Kultur Center denne gang med små 30.000 til et nyt integrationsprojekt, ligeledes designet af Alma B. Andersen. ”Giv Nydanske kvinder en ny chance”. Pengene blev overrakt ved et arrangement på Verdens Kulturcenter i forbindelse med et 8.marts arrangement.

I 2012 blev der desuden givet 5.000 kr. til projektet Bydelsmøde og til EMKR (Etnisk Minoritetskvinders Råd) til udgivelse af foldere.

I 2011 indstiftede klubben en Kvindepris på 10.000 kr. Den tilfaldt ”Kringlebakken”, som gør et stort arbejde indenfor integrationen på Nørrebro. Pengene blev brugt til et foto projekt. ”Stemmer fra Kringlebakken”. Kvinder af forskellige nationaliteter skulle forestille sig, at de var politikere og udforme deres egne valgplakater med billeder og slogans. Projektet var en øjenåbner for disse kvinder og deres sociale netværk. Og de har udtrykt stor taknemmelighed for vor støtte.

I 2012 gik Kvindeprisen til Skoleleder Lise Weber Egholm, som vil anvende pengene til at støtte indvandrerpigers mulighed for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet.

I 2014 går Kvindeprisen til advokat Gry Rambusch, som gør en stor indsats for børns vilkår efter selv at have oplevet en barndom med tvangsfjernelse.