Legater

I Zonta klub København I uddeler vi hvert år 2 legater.

Jane M. Klausman Women in Business legat
Klubbens legat er i 2018 på 3.000 kr. og bliver man tildelt dette går man videre til distriktets udvælgelse og evt. til den internationale uddeling, som beskrevet her på siden.

Young Women in Public Affairs Award
Klubbens legat er i 2018 på 3.000 kr. og bliver man tildelt dette går man videre til distriktets udvælgelse og evt. til den internationale uddeling, som beskrevet her på siden.

Kontakt Biola Akinde akinde.zonta@gmail.com i projektetudvalget, hvis du ønsker at høre mere om hvordan du ansøger om et af klubbens legater.

 

Du kan læse mere om legaterne her:

Amelia Earhart Fellowships
30 internationale legater på 10.000 USD til kvinder, der efter universitetseksamen
fortsætter studier i aerospace relaterede videnskaber og ingeniørvidenskaberne.

Jane M. Klausman Women in Business legater
32 distriktspriser på hver 2.000 USD, og 6 internationale priser på hver 8.000 USD.
Legaterne gives til dygtige, ambitiøse og målrettede studerende, der er på mindst 2. år
af en videregående businessuddannelse, men endnu ikke færdige med deres Master
grad.

Young Women in Public Affairs Awards
32 distriktspriser på hver 1.500 USD og 10 internationale priser på hver 4.000 USD hvert år. Priserne tildeles unge kvinder i ungdomsuddannelserne, der har vist lederevner i skole, lokalsamfund eller organisationer.

Læs mere om Zontas legater her