Fakta

  • Klubben har pt. 58 medlemmer
  • Vi mødes første tirsdag i alle måneder, undtagen juli. I januar mødes vi privat i mindre grupper til ”kaminmøder”, i marts har vi års- og valgmøde. Juni mødet er et fællesmøde med Zonta Klub Malmø. Møderne starter typisk kl. 17.30 og slutter ca. kl. 21.30.
  • Klubbens kontingent er for år 2015/16 kr. 850 kr. pr. halvår + 2 obligatoriske middage på 250 kr. Beløbet dækker alle internationale kontingenter.
  • Indmeldelsesgebyr kr. 260,-

Vedtægter for København Klub I

Medlemsmøder
Programudvalget er lige nu ved at lægge sidste hånd på planlægningen af efterårets program. Det vil blive offentliggjort her på siden, så snart det er klart.

Bestyrelse pr. 1 juni 2016 – juni 2017
Formand: Pia Krogh Albrechtsen – pia.krogh.albrechtsen@gmail.com
Næstformand: Hanne Tarp –  Hannetarp58@gmail.com
Sekretær: Marianne Bruun Jensen  – mjn@gorrissenfederspiel.com
Kasserer: Eva Niederstebruch – ecn2900@mail.tele.dk
Tina Orthmann Abildgaard
Lone Brøndsted

Udvalg

Klubben har følgende udvalg:

Projektudvalget – sørger for fundraising samt forslag til disponering af pengene til velgørende projekter inden for Zontas formål.
Programudvalget – sammensætter årets mødeprogram.
Medlemsudvalget – Står for optagelsesprocessen og medlemstrivsel.
PR-udvalget – står for at skaffe omtale af Zonta og klubbens aktiviteter.