Fakta

  • Klubben har ca. 40 medlemmer
  • Vi mødes første tirsdag i alle måneder, undtagen juli. I januar mødes vi privat i mindre grupper til ”Kaminmøder”, i marts har vi Års- og Valgmøde. Juni mødet er et fællesmøde med Zonta Klub Malmø. Møderne starter typisk kl. 17.30 og slutter ca. kl. 21.30.
  • Klubbens kontingent er for år 2021/22 kr. 900 kr. pr. halvår + 2 obligatoriske middage på 300 kr. Beløbet dækker alle internationale kontingenter.
  • Indmeldelsesgebyr kr. 260,-

Bestyrelse i perioden juni 2020 til maj 2021

Præsident: Annelise Ladegourdie Olsson
Næstformand: Rikke Lacoppidan
Sekretær: Anne Frejberg Juhl-Schmidt
Kasserer: Biola Akinde Reuther
Hannah Kamstrup Wermuth
Hanne Tarp
Mia Davidsen Siesbye

Udvalg

Klubben har følgende udvalg:

Projektudvalget – sørger for fundraising samt forslag til disponering af pengene til velgørende projekter inden for Zontas formål.
Programudvalget – sammensætter årets mødeprogram.
Medlemsudvalget – Står for optagelsesprocessen og medlemstrivsel.