Fakta

  • Klubben har pt. 58 medlemmer
  • Vi mødes første tirsdag i alle måneder, undtagen juli. I januar mødes vi privat i mindre grupper til ”Kaminmøder”, i marts har vi Års- og Valgmøde. Juni mødet er et fællesmøde med Zonta Klub Malmø. Møderne starter typisk kl. 17.30 og slutter ca. kl. 21.30.
  • Klubbens kontingent er for år 2018/19 kr. 850 kr. pr. halvår + 2 obligatoriske middage på 300 kr. Beløbet dækker alle internationale kontingenter.
  • Indmeldelsesgebyr kr. 260,-

Vedtægter for København Klub I

Medlemsmøder
Programudvalget er lige nu ved at lægge sidste hånd på planlægningen af forårets program. Det vil blive offentliggjort i kalenderen, så snart det er klart.

Bestyrelse i perioden juni 2018 til maj 2019

Formand: Hanne Tarp
Næstformand: Rikke Lacoppidan
Selretær: Anne Freiberg Juhl
Kasserer: Biola Akinde
Tina Ortmann Abildgaard
Hannah Kampstrup Wermuth

Udvalg

Klubben har følgende udvalg:

Projektudvalget – sørger for fundraising samt forslag til disponering af pengene til velgørende projekter inden for Zontas formål.
Programudvalget – sammensætter årets mødeprogram.
Medlemsudvalget – Står for optagelsesprocessen og medlemstrivsel.
PR-udvalget – står for at skaffe omtale af Zonta og klubbens aktiviteter.