Kaminmøder

 

Kære alle i Zonta København I

Kaminmøderne er klubbens første møde i januar 2019. Ved kamin-møderne vil du lære flere andre klubmedlemmer meget bedre at kende!

Kaminmøderne vil igen i januar 2019 finde sted i Kaminmødegrupper. Kaminmødegrupperne er opbygget, så der er kort geografisk afstand mellem Zonta-medlemmerne. Der vil være ca. syv kaminmødegrupper med hver 7-9 medlemmer, og hver gruppe vil medio december 2018 få en ’Tovholder’. Det er Tovholderen, der står for at invitere gruppens medlemmer til Kaminmødet i januar og være værtinde for Kaminmødet – eller inden for gruppen finde en værtinde for Kaminmødet.

Som udgangspunkt holdes

Kaminmøderne

Tirsdag den 15. januar 2019 kl. 18

Hjemme hos nogle af klubbens medlemmer privat

Men hvis det viser sig, at dette er en dårlig aften, da kan Tovholderen arrangere, at Kaminmødet afholdes på en anden aften i januar.

Debat på kaminmøderne
Ved kaminmøderne i januar 2019 vil der være disse debatspørgsmål om nutid og fremtid i vores Zonta-klub København I:

  1. Hvad fungerer godt, hvad fungerer mindre godt?
  2. Muligheder vi endnu ikke har udnyttet?
  3. Hvad truer vores deltagelse i møderne?
  4. Hvilke forventninger har vi til hinanden og klubben?
  5. Hvor ser vi København 1 i fremtiden: Hvad vil vi med vores klub? Hvad vil vi nå? Foreslå gerne nogle planer, mål og strategier for klubben (fx at støtte ’Stop børneægteskaber’)?

Tovholderen bedes stå for, at ideerne fra debatten bliver sendt til bestyrelsesformand, Hanne Tarp.

Kaminmøderne er for klubbens medlemmer.

Deltagerbetalingen er 100 kr., som betales til værtinden ved Kaminmødet.

 

Glædelig jul, rigtigt godt nytår og spændende Kaminmøder!

Ønskes alle i København I af

Medlemsudvalget og Programudvalget


Begivenhedsdetaljer

  • Date: