Kaminmøde i Kaminmødegrupperne 1 og 7

Kaminmødet er klubbens første møde i januar i det nye år 2018. Ved kaminmødet vil du lære flere andre klubmedlemmer meget bedre at kende!

Kaminmøderne vil igen i januar 2018 finde sted i Kaminmødegrupper.

Kaminmødegrupperne er opbygget, så der er kortest mulig geografisk afstand mellem Zonta-medlemmerne. Der er syv grupper med 6-9 medlemmer, og hver gruppe har en ’Tovholder’. Det er Tovholderen, der står for at invitere gruppens medlemmer til Kaminmødet i januar og finde en værtinde for Kaminmødet i gruppen. Hvis du gerne vil være værtinde, så kontakt straks tovholderen for din Kaminmødegruppe.

 

Som udgangspunkt holdes kaminmøderne hos klubbens medlemmer privat den 2. tirsdag i januar. Men hvis det viser sig, at dette er en dårlig aften, da kan Tovholderen arrangere, at Kaminmødet afholdes på en anden aften i januar.

Ved kaminmødet i januar 2018 vil der være 1-2 debattemaer, som vil blive udsendt via mail inden Kaminmødet.

 

Tovholderen bedes stå for, at ideerne fra debatten bliver sendt til bestyrelsesformand, Pia på mail pia.krogh.albrechtsen@gmail.com senest den 22. januar, så de kan samles og tages op ved klubbens års og valgmøde i marts.

 

Erfaringerne med Kaminmødegrupperne var meget fine i de fleste grupper sidste år i januar 2017.  Derfor fortsætter vi med at have Kaminmødegrupper i januar 2018. Klubben har fået fem nye medlemmer i 2017 og enkelte medlemmer er stoppet. Derfor er der dannet nye Kaminmødegrupper – igen ud fra princippet om kortest mulig afstand mellem gruppens medlemmer. Hvis Kaminmødegruppen efterfølgende kan bruges i forbindelse med at arrangere samkørsel til og fra de kommende ordinære Zonta-møder i klubben, så vil det være meget fint. På kaminmødet kan samkørsel også tages op..


Begivenhedsdetaljer

  • Date: